ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ


Αντιμετώπιση λειψυδρίας στο Πράσινο Ακρωτήριο


Η Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου περιλαμβάνει ένα σύμπλεγμα 10 μεγαλύτερων και άλλων μικρότερων νησιών στο βόρειο ατλαντικό ωκεανό, τα περισσότερα από τα οποία είναι ηφαιστιογενή ορεινά και άγονα.

Η ξηρασία είναι μόνιμο χαρακτηριστικό που είναι σύνηθες να διαρκεί αρκετά χρόνια. Η παντελής έλλειψη νερού πέρα από τις συνήθεις δυσμενείς επιπτώσεις στην υγιεινή των κατοίκων και τις καλλιέργειες, ειδικά στο Πράσινο Ακρωτήριο έχει άμεση επίπτωση στο υψηλό ποσοστό αναλφαβητισμού που παρατηρείται καθότι οι οικογένειες προτιμούν να στέλνουν τα παιδιά καθημερινά χιλιόμετρα μακριά προκείμενου να φέρουν μερικούς κουβάδες νερό στις κατοικίες.

Η αντιμετώπιση της ανομβρίας επομένως αποτελεί πρωταρχικό στόχο για την ανάπτυξη των νησιών του αρχιπελάγους και ένα από τα μέσα εξασφάλισης νερού είναι η κατασκευή μεγάλων αποθηκευτικών χώρων όπως λιμνοδεξαμενές και φράγματα

Έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες και έχει συγκεντρωθεί υλικό με τη βοήθεια των τοπικών αρχών του Πράσινου Ακρωτηρίου, ώστε οι ΜΧΣ να μπορούν να επεξεργασθούν σε επίπεδο μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας την δυνατότητα δημιουργίας 2 λιμνοδεξαμενών / φραγμάτων στο νησί Σάο Ντιέγκο που βρίσκεται και η πρωτεύουσα της χώρας Πράια.

Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη και καθοριστικό στοιχείο επιτυχίας του είναι η συγκέντρωση των πόρων που απαιτούνται για την υλοποίηση του, κατεύθυνση πάνω στην οποία εργάζονται οι ΜΧΣ.