ΠΑΚΙΣΤΑΝ


Κατασκευή σπιτιού μητρότητας στην περιοχή
των Καλλάσα στο ΠακιστάνΣτο Β.Δ Πακιστάν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές πέριξ τριών κοιλάδων, κατοικεί η φυλή των Καλλάσα με ανθρωπολογικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά αρκετά ιδιαίτερα και διαφορετικά σε σύγκριση με τους κατοίκους του υπόλοιπου Πακιστάν.

Οι συνθήκες διαβίωσης είναι αρκετά δύσκολες δεδομένου ότι απουσιάζουν πολλές από τις αναγκαίες υποδομές στην ευρύτερη περιοχή.

Η οργάνωση "Έλληνες Εθελοντές" θέλοντας να συμβάλουν στην βελτίωση των συνθηκών υγιεινής στους ορεινούς οικισμούς των κοιλάδων των Καλλάσα ανέλαβαν την πρωτοβουλία κατασκευής κέντρου εξυπηρέτησης των εγκύων γυναικών και απευθύνθηκαν στους ΜΧΣ για τεχνική υποστήριξη στα πλαίσια εκπόνησης της στατικής μελέτης του κτιρίου.

Εθελοντές των ΜΧΣ προσφέρθηκαν να εκπονήσουν την στατική μελέτη ώστε σήμερα μετά την αποφασιστική συμβολή των Ελλήνων Εθελοντών στην κατασκευή να έχει αποπερατωθεί το έγο και να λειτοθργεί επιτυχώς.

Το Σπίτι Μητρότητας- Μπασάλι του Κρακάλ σήμερα φιλοξενεί πάνω από 70 γυναίκες κατά τη διάρκεια της έμμηνης ρήσης, του τοκετού και της λοχείας τους.

Είναι το ασφαλέστερο Μπασάλι σε σύγκριση με τα υπόλοιπα και των τριών κοιλάδων όχι μόνο γιατί έχει κατασκευασθεί με βάση τον ελληνικό αντισεισμικό κανονισμό αλλά και γιατί ο γενικότερος σχεδιασμός του εξασφαλίζει άνεση χώρων με εύκολο και ταχύ καθαρισμό και δυνατότητα απολύμανσης.