ΑΙΘΙΟΠΙΑ


Κατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στη Νότια Αιθιοπία


Στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Sodo στην επαρχία Damot Gale στη νότια Αιθιοπία οι ΜΧΣ ανέλαβαν με δική τους πρωτοβουλία κατασκευής κτιρίου πολλαπλών χρήσεων.

Χαρακτηριστικό της περιοχής του έργου είναι η ύπαρξη καλύβων ως η βασική κατοικία των κατοίκων που βρίσκονται διάσπαρτες στις αγροτικές εκτάσεις. Η ανομβρία είναι το κύριο χαρακτηριστικό του κλίματος το μεγαλύτερο μέρος του έτους.

Σκοπός της πρωτοβουλίας ήταν η παράδοση ενός κτιριακού έργου στην τοπική κοινότητα ώστε να το αξιοποιήσει σύμφωνα με τις κοινωνικές της ανάγκες.

Πρόκειται για το βασικό κτίριο πολλαπλών χρήσεων καθώς και για μικρότερο οικίσκο εργαστηρίου. Το συνολικό έργο είναι σχεδιασμένο ώστε να δύναται να χρησιμοποιηθεί βοηθητικά ως κτίριο διοίκησης έργων υποδομής στην ευρύτερη περιοχή το οποίο μετά το πέρας αυτών θα χρησιμοποιηθεί τόσο για εκπαιδευτικούς σκοπούς όσο και για κάλυψη βασικών αναγκών ιατροφαρμακευτικής υποστήριξης και σίτισης.

Οι ΜΧΣ χρησιμοποίησαν για την κατασκευή τα διαθέσιμα δομικά υλικά στην περιοχή δεδομένου ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη η οικοδομική δραστηριότητα. Δεδομένου ότι απουσιάζουν τα μηχανήματα και οι περισσότερες εργασίες γίνονται με τα χέρια.

Το εργατικό δυναμικό αντλήθηκε από την γύρω περιοχή, ενώ η μελέτη η επίβλεψη και συντονισμός της κατασκευής πραγματοποιήθηκαν από τους ΜΧΣ.


Φωτογραφίες από διάφορα στάδια του έργου