ΑΙΘΙΟΠΙΑ


Φωτογραφικό αρχείο φράγματος Damte Αιθιοπίας


Φωτογραφίες από την πρώτη φάση του έργου
Φωτογραφίες από την δεύτερη φάση του έργου

 


Φωτογραφίες από την τρίτη φάση του έργου

     


Φωτογραφίες από την τέταρτη φάση του έργου